Бараа бүтээгдэхүүнүүд
Брэндүүд
Зочилсон
visitor counter
MOTOROLA
Motorola Mag One A8 гар станц Гаралтын чадал: 1-4/1-5Ватт Малайз улсад үйлдвэрлэсэн
MOTOROLA GP328/GP338 гар Гаралтын чадал: 4/5 Ватт MDC1200, PTT ID зэрэг функц
MOTOROLA GP3188 гар станц Гаралтын чадал: 4/5Ватт Стандарт түргэн цэнэглэгчтэй
MOTOROLA GP2000 гар станц
MOTOROLA GP328plus гар станц Гаралтын чадал: 4/5Ватт Суваг: 16
MOTOROLA GМ3688 машины станц
MOTOROLA GM338 Машины станц
MOTOROLA GR3188 дахин дамжуулах станц
MOTOROLA GR1225B дахин дамжуулах станц
MOTOROLA CDR700 дахин дамжуулах станц
Motorola CP1300 гар станц Voice encryption, PTT ID
MOTOROLA SMP-418 гар станц
Motorola CP1660 гар станц
MOTOROLA Mag One Q5
Эдийн засгийн хэмнэлттэй радио

Буцах
© Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу Радио Сервис эзэмшинэ.