Бараа бүтээгдэхүүнүүд
Брэндүүд
Зочилсон
visitor counter
Харуул хамгаалалт
Motorola Mag One A8 гар станц Гаралтын чадал: 1-4/1-5Ватт Малайз улсад үйлдвэрлэсэн
MOTOROLA GP328/GP338 гар Гаралтын чадал: 4/5 Ватт MDC1200, PTT ID зэрэг функц
MOTOROLA GP3188 гар станц Гаралтын чадал: 4/5Ватт Стандарт түргэн цэнэглэгчтэй
PZ-400NW гар станц
MOTOROLA GP328plus гар станц Гаралтын чадал: 4/5Ватт Суваг: 16
MOTOROLA GМ3688 машины станц
Icom IC-F14 гар станц
KENWOOD TK278 гар станц
Motorola CP1300 гар станц Voice encryption, PTT ID
KENWOOD TK378гар станц
KENWOOD TK270G гар станц
KENWOOD ТK7100 машины станц
KENWOOD ТK8100 машины станц
KENWOOD ТKR750 дахин дамжуулах станц
KENWOOD ТKR850 дахин дамжуулах станц
VERTEX VX-354 гар станц
VERTEX VX2200 машины станц
VERTEX VX4100 машины станц
ICOM IC-3003/4003 гар станц
Motorola CP1660 гар станц
vertex standart vx 160
MOTOROLA Mag One Q5
Эдийн засгийн хэмнэлттэй радио

Буцах
© Зохиогчийн эрхийг хуулийн дагуу Радио Сервис эзэмшинэ.