Тун удахгүй, систем шинэчлэгдэж байна!

Манай веб систем дээр шинэчлэл хийгдэж байгаа болно.
Хэрвээ таньд асуулт байвал цахим хаягаар, мөн худалдаа борлуулалт 99116304, засвар үйлчилгээ 99093418 дугаараар түр холбогдож байж болно!

— Радио Сервис